Напрямки і зміст роботи соціального педагога

Проблемна тема: “Використання інноваційних технологій як активна складова    соціально-педагогічного супроводу”.

Мета соціально-психологічної служби: сприяння адміністрації та педагогічному колективу в створенні соціальної ситуації розвитку, що відповідає індивідуальним особливостям учнів і забезпеченню психологічних умов для збереження здоров’я і розвитку особистості учнів, батьків (законних представників), педагогічних представників та учасників навчально-виховного процесу.

Завдання соціально-психологічної служби полягають у сприянні повноцінному інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини; у профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини. Розповсюдження та пропаганда правових знань серед неповнолітніх із метою виховання правової культури та свідомості, законослухняності, дисциплінованості.

У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЮСЯ:

 

 

Додав(-ла) Адміністрація 05.03.2018