Інформація батькам першокласників

Згідно з наказом МОН, у перших класах замість табеля учням видаватиметься свідоцтво досягнень. Оцінюватимуться вони за чотирирівневою системою.

СТРУКТУРА СВІДОЦТВА ДОСЯГНЕНЬ
Запропонований зразок свідоцтва складатиметься з двох частин:

ПЕРША: характеристика особистих досягнень учнів (заповнюється у жовтні як проміжний звіт, та у травні – як підсумковий).

ДРУГА: оцінювання предметних компетентностей (заповнюється лише у травні).

ЩО ЗАМІСТЬ ОЦІНОК
Для оцінювання пропонується чотирирівнева система:

Перший рівень: «має значні успіхи»;

Другий рівень: «демонструє помітний прогрес»;

Третій рівень: «досягає результату з допомогою вчителя»;

Четвертий рівень: «ще потребує уваги та допомоги».

Згідно з наказом МОН, у перших класах замість табеля учням видаватиметься свідоцтво досягнень. Оцінюватимуться вони за чотирирівневою системою.

ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ОСОБИСТИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ?
До переліку особистих досягнень входять:

– вияв інтересу до навчання;

– активна робота на уроці;

– формулювання питань про щось нове, незрозуміле;

– вияв старанності у навчанні;

– зосередженість у роботі;

– самостійність під час роботи;

– доброзичливе ставлення до оточуючих;

– співпраця з іншими дітьми;

– вирішення конфліктів мирним шляхом;

– віднаходження успішних шляхів розв’язання проблем;

– дотримання правил поведінки під час уроку, ігор, відпочинку;

– здатність брати відповідальність за свої дії.

 

ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ

 (ПО ПРЕДМЕТАХ)?

Українська мова, мова корінних народів та нацменшин:

– уважно слухає і розуміє коротке висловлювання;

– вступає в діалог на теми, які викликають зацікавлення;

– дотримується правил спілкування: привітання, прощання, подяка;

– зрозуміло висловлює власні потреби, відчуття, спостереження;

– знає всі літери алфавіту, читає вголос доступні тексти (цілими словами і складами) з відповідною інтонацією;

– розуміє фактичний зміст прочитаних текстів;

– висловлює власне ставлення до прочитаного;

– виявляє інтерес до читання, відповідає на запитання, про кого (про що) любить читати;

– називає і розбірливо пише всі рукописні малі й великі літери алфавіту;

– списує слова і речення з друкованого і рукописного тексту;

– пише під диктування слова ( в яких написання збігається із звучанням), до 5 речень з 3-4 слів.

Математика:

– додає і віднімає числа в межах 10;

– лічить об’єкти і записує числа в межах 100;

– порівнює числа у межах 100;

– розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел;

– розв’язує прості задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння;

– орієнтується у просторі, пояснює розташування предметів;

– визначає геометричні форми предметів;

– вимірює довжини об’єктів за допомогою підручних засобів, лінійки.

Я досліджую світ:

– цікавиться темами, що вивчаються, виявляє допитливість до навколишнього світу;

– розповідає про себе, свою сім’ю, місце проживання;

– дотримується правил поведінки у громадських місцях, на природі;

– дотримується правил безпеки під час різних видів діяльності;

– встановлює найпростіші взаємозв’язки в живій та неживій природі;

– проводить найпростіші спостереження і дослідження у навколишньому світі.

Технології:

– пропонує і втілює власні творчі ідеї;

– належним чином користується матеріалами та інструментами;

– планує дії та виготовляє власні вироби.

Мистецтво:

– висловлює своє ставлення до мистецьких творів;

– охоче бере участь у спільних співах;

– відтворює прості ритми;

– втілює власні ідеї у художні образи;

– створює художні образи різними засобами.

Фізична культура:

– виявляє інтерес до рухових видів діяльності;

– дотримується встановлених умов та правил гри.

Іноземна мова:

– розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків, наприклад, у книжці з малюнками, де використовується знайома лексика;

– розуміє просту особисту інформацію (ім’я, вік, місце проживання, країна походження), а також розуміє запитання на цю тему, спрямовані безпосередньо та особисто;

– продукує короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію (ім’я, адреса, родина).

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ
При використанні технічних засобів навчання під час проведення уроку потрібно чергувати види навчальної діяльності.

Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж уроку повинна бути:

– для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин;

– для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

– для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

– для учнів 8-9 класів – 20–25 хвилин;

– для учнів 10-11(12) класів – на першій годині занять до 30 хвилин, на другій годині занять – 20 хвилин. Під час здвоєних уроках: для учнів 10-11 класів – не більше 25–30 хвилин на першому уроці та не більше 15–20 хвилин на другому уроці.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ


Використання апаратних засобів віртуальної реальності (інтерактивні дошки, мультимедійні технології та пристрої) дозволяється не більше 15 хвилин упродовж уроку та не більше 10% часу упродовж тижня.

Після занять із застосуванням технічних засобів навчання проводиться фізкультхвилинка та гімнастика для очей, а в кінці уроку – фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

 

Додав(-ла) Адміністрація 09.10.2018